En produktvision och erbjudande att enas kring

Utmaning

Qmatic hade ett behov av att enas brett i organisationen kring ett nytt produkterbjudande och samtidigt säkerställa att det fanns en efterfrågan hos kunderna.

Med hjälp av en designsprint kunde vi under en vecka hjälpa Qmatic skapa en produktvision samt paketera en första prototyp av erbjudandet som sedan testades mot produktens målgrupp.

Kund
Qmatic

Uppdrag
Produktvisionssprint, Erbjudande, Facilitering

Designsprintveckan gjordes digitalt med teamdeltagare från hela världen med en mix av deltagare från sälj-, marknads- och produktutvecklings-avdelningen. Allt med kundfokus som en röd tråd genom veckan.

 

Med hjälp av designsprintens tydliga steg tog vi oss framåt och alla, oavsett roll var med och skapade lösningar som mynnade ut i en prototyp av erbjudandet samt en produktvision.